VariableCallerName

Uit Help
Ga naar:navigatie, zoeken

Wat kan ik hier?

In de routering is het mogelijk om de callernaam - de naam van de beller die de gebelde in zijn scherm ziet - te manipuleren. Het is mogelijk om er een tekst voor te zetten of de tekst te vervangen.

Velden

  • Klik binnen het belplan op toevoegen.
  • Selecteer als volgende sap de variabele callername
  • Kies vervolgens op welke manier de callernaam-manipulatie moet geschieden. Dit kan op de volgende manieren:
    • Zet ervoor: vul in het tekstveld in de routeerstap een tekst in welke voor de callernaam wordt geplaatst
    • Vervang: vul in het tekstveld in de routeerstap een tekst in: dit wordt nu de callernaam
    • Binnen een substap van een HTTP-routering is het ook mogelijk om een derde optie - Webhooks - te selecteren. In dat geval wordt de callernaam ingesteld op de waarde die door de HTTP-routering is teruggegeven.

Screenshot

In het onderstaande voorbeeld wordt eerst naar VoIP account 'phone1' gerouteerd. Na 8 seconden wordt naar VoIP account 'phone2' doorgeschakeld, waarbij de callernaam wordt geprefixed met 'phone1', zodat de ontvanger van phone2 kan zien dat het gesprek oorspronkelijk naar phone1 was gerouteerd.

Andere voorbeelden zouden kunnen zijn: Een klant heeft twee productlijnen en maak hiervoor gebruik van twee verschillende telefoonnummer. Door in het belplan een Variable Callername "productlijn 1" en "productlijn 2" te gebruiken, weet de medewerker die het gesprek aanneemt voor welke projectlijn de beller belt. Ook bij de inzet van keuzemenu's kan deze functie gebruikt worden, zodat de medewerker weet welke optie de beller heeft gekozen (bv keuzemenu voor talen)


Variablecallername-routing.png
;